LESOŠKOLKY s. r. o., středisko Kladruby nad Labem

Adresa 544 14 Kladruby n. Labem
Kraj Pardubický
Kontaktní osoby Majerčin Radek
Tel. 466 932 373, 603 217 007
E-mail kladruby@lesoskolky.cz
Internet www.lesoskolky.cz
Produkční plocha (ha) 48
Klasická lesní školka se školkařskými plochami umístěnými v lesních porostech s výbornými půdními podmínkami pro tvorbu bohatého kořenového systému. Školka produkuje vedle prostokořenné sadby i sadbu krytokořennou na vzduchovém polštáři v sadbovačích QuickPot.