LESOŠKOLKY s. r. o., Řečany n. L., ústředí

Adresa 1. máje 104, 533 13 Řečany n. L.
Kraj Pardubický
Kontaktní osoby Ing. Němec Ladislav
Tel. 466 933 827, 602 145 164
Fax 466 932 103
E-mail info@lesoskolky.cz
Internet www.lesoskolky.cz
Produkční plocha (ha) 185 (celková plocha všech středisek)
Společnost s dlouhodobou tradicí, která nabízí široký sortiment dřevin pro obnovu lesa a zalesňování, pro pěstitele vánočních stromků a okrasných dřevin . Celková produkce společnosti je 22 mil. ks prostokořenné sadby a 7 mil. ks krytokořenné sadby. Cílem společnoti je dodávat kvalitní sadební materiál. Veškeré objednávky jsou přijímány na ústředí společnosti.