LESOŠKOLKY s. r. o., stř. Albrechtice nad Orlicí

Adresa Pardubická 357, 517 22 Albrechtice n.Orlicí
Kraj Kralovehradecký
Kontaktní osoby Prokůpková Danuta
Tel. 603 217 006
E-mail albrechtice@lesoskolky.cz
Internet www.lesoskolky.cz
Produkční plocha (ha) 30
Lesní školka byla založena v 60. a 70. letech minulého století. Jde o klasické lesních školky umístěné v lesních porostech, které vytváří pro pěstované rostliny lesní mikroklima. Svými mikroklimatickými a půdními podmínkami jsou pěstební plochy vhodné pro pěstování jehličnanů.