LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Adresa Cetkovice, Velká Strana 43, PSČ 67938
Kraj Jihomoravský
Kontaktní osoby Pavel Vostál
Tel. 602 586 143
E-mail vostal@lescus.cz
Internet http://www.lescus.cz/
Produkční plocha (ha) 40,49
Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. je soukromou firmou provozující lesní školkařskou výrobu a poskytující lesnické služby vlastníkům lesů.