Uniles a. s.

Adresa Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
Kraj Ústecký
Kontaktní osoby Kučera Jaroslav
Tel. 412 332 492, 602 652 691
Fax 412 332 012
E-mail kucera.jaroslav@uniles.cz
Internet www.uniles.cz
Fa. UNILES, a.s. zajišťuje plnění komplexních lesnických zakázek, dílčích lesnických zakázek v těžbě dřeva a jeho obchodováním, pěstebních zakázek včetně obnovy lesa a obchodem se sadebním materiálem.