Lesní společnost Teplá a. s.

Adresa Masarykovo nám. 1, 364 61 Teplá
Kraj Karlovarský
Kontaktní osoby Ing. Václav Šusta
Tel. 724013270
Fax 353 392 611
E-mail susta@lesytepla.cz
Produkční plocha (ha) 8