Lesní společnost Přimda, s.r.o., Školka Jalový Dvůr

Adresa Nádražní 545, 348 15 Planá
Kraj Plzeňský
Kontaktní osoby Ing. Jan Petrus
Tel. 374 796 241, 602 261 400
Fax 374 796 274
E-mail petrus@lasprimda.cz
Internet www.lasprimda.cz
Produkční plocha (ha) 13
Pěstování sazenic lesních dřevin má u naší společnosti velkou tradici. Lesní velkoškolka Jalový Dvůr byla dokončena v roce 1985 a tento rok zahájil postupnou centralizaci školkařské produkce do té míry, že dnes pěstujeme 95 % produkce právě v tomto středisku. Areál velkoškolky se nachází 2 km SZ od obce Chodský Újezd. Produkujeme prostokořenné sazenice lesních dřevin - smrk ztepilý, jedli bělokorou, borovici lesní, buk lesní, dub letní, dub zimní, javor klen, z okrasných dřevin jedli kavkazskou a smrk pichlavý atd. Doplňkovou činností zejména v zimním období je výroba štípaného paliva.