Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Středisko Nová Pec

Adresa 384 62 Nová Pec
Kraj Jihočeský
Kontaktní osoby Klíma Václav
Tel. 605 206 759
E-mail vaclav.klima@vls.cz
Internet www.vls.cz
Produkční plocha (ha) 13,79
Lesní školka Nová Pec byla založena v roce 1967. Produkce je zaměřena na pěstování jehličnatých sazenic, převážně smrku. Školka je díky své poloze ve vyšší nadmořské výšce vhodná pro produkci sadebního materiálu pro výše položené porosty.