Wotan Forest, a.s., Lesní školka Vostézy

Adresa Český Rudolec 166, 378 83 Český Rudolec
Kraj Jihočeský
Kontaktní osoby Novák František
Tel. 724 531 937
E-mail frantisek.novak@wotan.cz
Internet www.wotanforest.cz/lesni-skolky
Produkční plocha (ha) 14,24
Školkařské středisko Vostezy se skládá z hlavní plochy v blízkosti obce Český Rudolec a dalších samostatných školek nedaleko města Telč. Hlavní pěstované dřeviny jsou smrk ztepilý, buk lesní, olše lepkavá, javor klen, jasan ztepilý, jedle bělokorá. Reprodukční materiál je pěstován z uznaného osiva v PLO 16 a 33, do kterých jsou zařazeny místní lesní porosty.