VLS ČR, s.p., Správa lesních školek Lhota

Adresa Lhota 121, 277 14 Dřísy
Kraj Středočeský
Kontaktní osoby Ing. Draštík Pavel, Ing. Peterková Hana
Tel. 326 971 274, 731 137 684, 739 532 177
Fax 326 972 135
E-mail pavel.drastik@vls.cz
Internet www.vls.cz
Produkční plocha (ha) 58,82
Správa lesních školek (SLŠ) Lhota vznikla jako samostatná organizační jednotka ředitelství VLS ČR, s. p. k 1. září 2006. Hlavním úkolem správy lesních školek je vypěstovat dostatečné množství sadebního materiálu, které pokryje každoroční potřebu sazenic pro obnovu lesa u VLS ČR, s.p. a zároveň je partnerem, který musí plně pokrýt poptávku jednotlivých divizí (v množství, kvalitě, původu a lhůtě dodání sadebního materiálu lesních dřevin). Zbývající část objemu produkce je nabízena k prodeji. SLŠ také musí zajistit dostatek semenného reprodukčního materiálu pro pěstování sadebního materiálu. Pod SLŠ patří školkařská střediska Nová Pec, Bukovina, Lhota, Fóliovníky Lhota a Osina - Krumsín.