Wotan Forest, a.s., Lesní školka Tišice

Adresa Mělnická 61, 277 15 Tišice
Kraj Středočeský
Kontaktní osoby Ing. Robert Paprčka
Tel. 604 296 037
E-mail robert.paprcka@wotan.cz
Internet www.wotanforest.cz/lesni-skolky
Produkční plocha (ha) 29
Lesní školka Tišice se nachází ve Středočeském kraji asi 35 km od Prahy a 12 km od Mělníka. Lesní školka je svou produkcí zaměřena na lesní prostokořenné sazenice (buk, dub, jasan, javor, lípa, habr, jilm, borovice, smrk, modřín). Nedílnou součástí produkce jsou okrasné školky v areálu bývalé firmy Plantana. Hlavní produkcí jsou alejové stromy, okrasné keře a kontejnerovaná sadba. Na plochách školek jsou založeny matečnice rychlerostoucích dřevin.