Nové složení předsednictva a kontrolní komise SLŠ ČR
3.1.2014

Na valné hromadě SLŠ ČR, konané dne 27.11.2013, na které proběhla mj. i volba členů nových statutárních orgánů SLŠ ČR, bylo zvoleno a schváleno na volební období 2014 - 2015 nové složení předsednictva SLŠ ČR a nové složení kontrolní komise SLŠ ČR.

 

Na základě výsledku uskutečněných voleb byli do předsednictva SLŠ ČR valnou hromadou zvoleni tito zástupci členských subjektů sdružení:

Ing. Josef Cafourek, PhD., -  Wotan Forest, a.s.,

Ing. Václav Červinka, - Školky - Montano, spol. s r.o.,

Robert Fišera, - Vojenské lesy a statky, s.p.,

Ing. Milan Hotovec, - Less & Forest, s.r.o.,

Ing. Zdeněk Hradecký, - Lesy města Brna, a.s.,

Ing. Přemysl Němec, - Lesoškolky, s.r.o.,

Bc. Jan Téra, - Lesní společnost Broumov Holding, a.s.,

Do užšího vedení předsednictva byli zvoleni : Ing. Josef Cafourek, PhD., Ing. Milan Hotovec a Ing. Přemysl Němec.

Předsedou SLŠ ČR bal zvolen Ing. Přemysl Němec

 

Do kontrolní komise byli valnou hromadou zvoleni:

Bc. Jaroslav Kučera, - Uniles Rumburk, a.s.,

Petr Horáček, - soukromý lesní školkař

Svatopluk Lengál, - soukromý lesní školkař

Předsedou kontrolní komise byl jejími členy zvolen Bc. Jaroslav Kučera

 

Ing. V. Foltánek, manažer