Seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v ČR - r. 2012"
24.9.2012

Termín pravidelně ročně konaného semináře lesních školkařů a příznivců lesního školkařství pod názvem "Aktuální problematika lesního školkařství v r. ..." se blíží. Letos se uskuteční ve dnech 27.až 28. listopadu 2012 v Kutné Hoře v konferenčním sále Hotelu "U kata" .

Seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2012"  se stal pravidelně pořádanou akcí, na které se setkávají vlastníci lesních školek, lesní školkaři, pracovníci výzkumných i kontrolních institucí, aby se vzájemně informovali či  měli možnost neformálně projednat některé aktuální záležitosti týkající se problematiky lesního semenářství či školkařství. Seminář je akcí, na které lesní školkaři získávají základní informace o dění ve školkařském oboru a někteří ji již považují i za pravidelnou cyklickou akci umožňující přátelské setkání s kolegy pracujícími ve školkařském oboru.

Na letošní seminář, který se uskuteční ve dnech 27.-28.11.2012 v Kutné Hoře v konferenčním sále Hotelu U kata, je připravováno cca 15 odborných referátů věnujících se aktuálním či novým poznatkům vztahujícím se k lesnímu školkařství či semenářství.

Pořadatel semináře, kterým je Sdružení lesních školkařů ČR  (s finanční pomocí Ministerstva zemědělství) předpokládá, že obdobně jako semináře v předchozích letech, setká se i ten letošní především se zájmem u provozních lesních školkařů avšak vítaná je i tradiční účast pracovníků kontrolních orgánů lesního školkařství (ČIŽP, ÚHÚL, orgány státní správy, aj.).

Pozvánky na seminář (včetně přihlášky účasti) budou distribuovány a publikovány v polovině října t.r.. Přihlášky účasti na semináři  přijímá kancelář SLŠ ČR – Zemědělská 3, 613 00 Brno.