Seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v ČR - r. 2011"
24.10.2011

Seminář Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2011 pořádaný Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou garancí MZe ČR se uskuteční ve dnech 24. - 25. listopadu 2011 v Hotelu Skalský Dvůr Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Přihlášku na seminář obdržíte na vyžádání od organizačního garanta akce ing. V. Foltánka - tel. 606 723 664, e-mail: sls@quick.cz

Program semináře "Aktuální problematika lesního školkařství ČR v r. 2011:

 

24. listopadu 2011

 

Prezentace účastníků semináře  ( 8:00 hod – 9:30 hod )

 Registrace účastníků, předání materiálů, ubytování.

 

Zahájení semináře   ( 9:30 hod )

 

 • Oficiální zahájení semináře, přivítání hostů, referujících a účastníků 

    Ing. Milan Hotovec,  předseda SLŠ ČR

 Vstupní projevy

 Program a účel semináře, organizační pokyny a informace účastníkům semináře  

     Ing. Vladimír Foltánek, organizační garant semináře

 Vstupní projev zástupce  Ministerstva zemědělství   

 

Odborné referáty  

V průběhu semináře budou v postupném časovém sledu předneseny tyto tématické odborné referáty :

 • Novela zákona č. 149/2003 Sb. – aktuální stav.
 •  Ing. Lada Krnáčová, 
 • Aktuality v činnosti pověřené osoby - poznatky z kontrol provedených v r. 2011 pracovníky ÚHÚL u osob nakládajících s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 •  Ing. Miloš Pařízek,
 • Kvalita semen smrku, borovice, modřínu, jedle a buku v posledních 50ti letech.
 • Prom.biol. Zdeňka Procházková, CSc.,
 • Předosevní příprava lípy srdčité.
 •  Ing. Rantišek Bednařík, Prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.,
 • Možnosti předosevní přípravy semen jedlí
 •  Ing. Lena Bezděčková,
 • Nekróza jasanu - symptomy, epidemiologie, možnosti ochrany.
 •  Ing. Ludmila Havrdová, Mgr. Karel Černý,
 • Vliv manipulace na kvalitu sadebního materiálu douglasky tisolisté.
 •  Prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc., Pavla Mauerová,
 • Vodní aktivita a její využití v lesním semenářství.
  Mgr. Jana Řezníčková,

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  Výzkumná stanice Kunovice 
 • Novinky v nabídce strojního vybavení lesních školek.
 •  Ing. Viktor Janauer,
 • Nové poznatky z pěstování bukových a smrkových síjí na substrátech.
 •  Ing. Zbyněk Slezáček,
 • Lesní školkařství jako odborná lesnická činnost a předmět podnikání
 •  Ing. Vladimír Foltánek,

 

 

(S ohledem na disponibilní časové možnosti budou 2 až 3 referáty z připraveného programu předneseny druhý den konání semináře) 

25. listopadu 2011 

Prezentace účastníků valné hromady SLŠ ČR ( 8:00 hod – 9:00 hod )

Zahájení programu 2. dne semináře  (9:00 hod) 

Program 2. dne semináře (přednes připravených referátů) bude operativně přizpůsoben programu konání 16. valné hromady SLŠ ČR.

Seminář (a valná hromada) bude zakončen obědem podávaným cca ve 13:00 hod.

          V průběhu přestávek bude podáno občerstvení a umožněno shlédnutí prezentací spolupracujících firem se školkařskými subjekty.