Kam směřuje řízené pěstování rostlin?
31.5.2017

Nejen v Nizozemí, ale už i v České republice se najdou provozy s řízeným pěstováním rostlin.

Více na webu Stream.cz