Opatření ÚKZÚZ proti zavlečení a šíření fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v ČR
27.4.2017

Některým pěstitelům byly do datové schránky doručeny informace o dalších opatření proti zavlečení a šíření fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v ČR.

V příloze naleznete celý dopis včetně pozvánky na seminář k problematice Xylella fastidiosa v ČR a dále seznam rostlin podléhajících kontrole.


Soubory ke stažení