O regulaci invazivních druhů se jednalo na Úřadu vlády
25.11.2016

Ministerstvo životního prostředí pracuje na novele zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, v rámci které se připravuje regulace některých živočišných a rostlinných druhů. Jako reakce na tuto skutečnost, vzniklo „Prohlášení hospodářů v krajině k legislativě invazních nepůvodních druhů", které bylo posláno na MŽP a na vládu ČR. Zástupci jednotlivých organizací byli pozváni na jednání na Úřad vlády dne 23. listopadu 2016. Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. zastupoval při tomto jednání na základě dlouhodobé spolupráce Svaz školkařů ČR, z. s..

Od 3. 8. 2016 je účinné prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

Oficiální tiskovou zprávu MŽP k novému nařízení EU o invazních druzích a k novele zákona o ochraně přírody naleznete zde.

Ministerstvo životního prostředí vychází při přípravě novely ze „Seznamu prioritních invazních druhů pro ČR“ pracovníků Botanického ústavu Akademie věd Jana Pergla, Jiřího Sádla a dalších autorů, publikovaného v časopise Ochrana přírody 2/2016. Článek popisuje principy a metodiku, podle kterých jsou navrženy tzv. černý, šedý a varovný seznam nepůvodních druhů v ČR. Celkem je na seznamu 232 prioritních invazních druhů v ČR. Na černém seznamu je mimo jiné také borovice černá, borovice vejmutovka, dub červený a trnovník akát; na šedém seznamu ořešák královský a na varovném seznamu jírovec maďal.

Dlouhodobá absence komunikace ze strany MŽP vyústila v aktivitu Českomoravské myslivecké jednoty, která svolala jednání napříč spřízněnými obory, které se konalo 25. října 2016 a na kterém vzniklo "Prohlášení hospodářů v krajině". To bylo následně posláno na MŽP a na vládu ČR. Premiér Bohuslav Sobotka pozval zástupce jednotlivých organizací k jednání na Úřadu vlády a dále se připravuje i jednání na Ministerstvu životního prostředí.

Další informace můžete najít například v článku na webu Silvarium.