Vláda schválila strategii zemědělského sektoru do roku 2030
3.5.2016

2. května Vláda při svém jednání mimo jiné schválila předloženou Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.

Strategii Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 naleznete na stránkách MZe v sekci Koncepce a strategie.