Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
22.4.2016

Odkaz na článek z webu www.eagri.cz

Novým materiálem, kterým se bude řídit zemědělský výzkum v následujících letech je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Koncepce“), která byla schválena dne 3. 2. 2016 usnesením č. 82 vládou České republiky. Cílem Koncepce je vytvoření a zachování trvale udržitelného zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí.

Celý příspěvek s titulkem Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022.