Valná hromada SLŠ ČR a seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2014"
1.10.2014

Mimořádné jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR se uskuteční 20. ledna 2015 v hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Na jednání bude navazovat seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2014".

Jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR, se uskuteční 20. ledna 2015 v hotelu Skalský Dvůr. Hlavním bodem jednání bude odsouhlasení nových stanov SLŠ ČR, které je nutné změnit dle nově platných právních norem (zákon č. 89/2012 Sb.) Na valnou hromadu SLŠ ČR bude navazovat seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2014".

K účasti na valné hromadě jsou zváni představitelé a zástupci všech členských subjektů v SLŠ ČR, k účasti na odborném semináři pak všichni, kterých se problematika pěstování sadebního materiálu lesních dřevin dotýká.

Členové SLŠ ČR budou osloveni samostatnou pozvánkou. Ostatní zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit na e-mailové adrese: sls@quick.cz

Kontakt: Ing. Petr Martinec

Tel.: 606 723 664